Người bi quan luôn tìm thấy những khó khăn trong mọi cơ hội Người lạc quan luôn…

Có thể bạn cũng thích:

Comments

comments