Người bi quan luôn tìm thấy những khó khăn trong mọi cơ hội Người lạc quan luôn…

Có thể bạn cũng thích:
Thanks! You've already liked this